Άκρα Πρέσας (25)

Διάφορα Εξαρτήματα (9)

Εντατήρες (20)

Ροδάντζες (3)

Συρματόσχοινα (2)

Σφιγκτήρες (9)